PROMOTORES

El perfil del o de la promotora mai hem d'oblidar. És la imatge i de la marca que representa, gairebé una comercial. Per a això seleccionem el personal més adequat per a aquest tipus d'accions.